Overgewicht bij kinderen

De BMI, zoals we die bij volwassenen gebruiken, is niet van toepassing voor kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Om hun gewicht te beoordelen gebruiken we aangepaste groeicurven met percentiellijnen.

Men spreekt van overgewicht bij kinderen wanneer de BMI zich tussen de percentiellijn 85 en 97 bevindt en van obesitas vanaf een BMI boven percentiellijn 97. De percentiellijnen zijn verschillend voor meisjes en jongens.

Een te zwaar kind voelt zich niet fit, kan niet mee in de turnlessen, heeft vaak een verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterolwaarden. Vaak voelen ze zich niet goed in hun vel en worden ze gepest.
In meer dan 70% van de gevallen groeit het kind niet uit zijn overgewicht en is er sprake van overgewicht of obesitas op latere leeftijd.

Bij jongere kinderen die te zwaar zijn, streven we niet zozeer naar gewichtsafname. Voor hun is het belangrijk te stabiliseren en verder te groeien.
Bij (bijna) volgroeide jongeren streven we in de eerste plaats naar een gewichtsafname van 10% op een jaar tijd. Daarna bekijken we individueel verder wat er nagestreefd moet worden.

Elk kind is anders. Elke begeleiding van een kind of jongere met overgewicht is ook anders. De begeleiding wordt steeds op voorhand met de ouders besproken en kan bijgestuurd worden.

Heeft u specifieke vragen? Neem gerust contact op.