Moeilijke etertjes en selectieve etertjes

Opvoeden start reeds van bij de geboorte, zeker op vlak van voeding. Het kind leert eten door nabootsing waardoor ouders en verzorgers een beduidende rol spelen in het aanleren van een voedingsgedrag. De belangrijkste regel bij het voeden van kinderen is: de ouders beslissen wat en wanneer een kind eet, het kind beslist hoeveel het eet.

Ouders hoeven zich niet meteen zorgen te maken wanneer hun kind minder of meer drinkt of eet, ieder kind is immers anders. Het is vooral van belang een goede structuur aan te brengen rond eetsituaties. Kinderen weten van zichzelf niet wat mag en niet mag, regels en afspraken helpen hen hierbij.
Kinderen leren meer van een aanmoediging dan van een straf. Daarom is het raadzaam dat ouders het positief gedrag van hun kind benoemen en het hiervoor belonen. Het is verstandig om kinderen zo weinig mogelijk te belonen met materiële zaken zoals eten, snoep of speelgoed. Het resultaat hiervan zou immers zijn dat het steeds meer, groter en duurder moet worden om het kind tevreden te stellen. De voorkeur gaat dus uit naar aandacht en complimentjes. Verder is het goed om op voorhand concrete beloningen af te spreken en vooral eerlijk te zijn ten opzichte van het kind.

Zelfs voor baby’s, die in het begin niet zoveel binnenkrijgen, geven gezinsmaaltijden hen een goede kans om te wennen aan het begrip ‘eten met anderen’. Bovendien leren ze zo de manier waarop andere mensen eten te imiteren. Een speelse, plezierige en ontspannen houding aan tafel, doet de spijsvertering het best werken. Kinderen anders leren kijken naar eten, hun uitleggen waar het allemaal om gaat en hun betrekken bij alle voorbereidingen van de maaltijd kan het hele ‘voedingsgebeuren’ voor hen veel interessanter maken.

Voedselneofobie, of de angst voor nieuwe voedingsmiddelen, is veel voorkomend bij kinderen. Het kind is bang voor nieuwe dingen, waaronder ook nieuwe smaken. Het treedt vaak pas op na de leeftijd van 1,5 tot 2 jaar.
De verklaring voor dit fenomeen ligt in vier factoren:
– kinderen verzetten zich op deze leeftijd tegen hun ouders
– ze zoeken naar stabiliteit
– ze willen steeds meer zelfstandig zijn en eigen keuzes maken
– ze hebben een verkeerde perceptie van wat op tafel komt